Blog

Normy jakości powietrza

SO2 – dwutlenek siarki Bezbarwny gaz o ostrym, gryzącym zapachu, silnie drażniący drogi oddechowe Normy:Polska: 350 μg/m3 (1h)WHO: 350 μg/m3 (1h) C6H6 – benzen Płonie […]

Smog zabija i palenie zabija

Smog i dym papierosowy są zabójcze, rujnują zdrowie powoli i nieodwracalnie. Dane Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że oddychanie zanieczyszczonym powietrzem może być nawet bardziej szkodliwe […]

Można być uczulonym na smog

Naukowcy z Katedry Toksykologii i Chorób Środowiskowych Collegium Medicum UJ przeprowadzili badania, które pokazały, że można uczulić się na pył zawieszony PM2,5 tworzący smog. Badania […]

Zima – smog atakuje

Jest bardzo źle z powietrzem nad Krakowem. Jest zima, smog zawisł nad miastem i miejscowościami w około. Cała Małopolska tkwi w smogu i świeci się […]

Polski indeks jakości powietrza

Polski indeks jakości powietrza pokazuje czystość powietrza z wykorzystaniem zestawu kolorów od zielonego – najwyższa jakość powietrza, do koloru brunatnego informującymi o bardzo dużym poziomie […]

2 lata temu

Aktualny stan jakości powietrza

Coraz częściej doceniamy czystość powietrza i którym oddychamy. Naszą wiedzę zwykle opieramy na serwisach monitorujących powietrze w naszej okolicy. W Polsce stan powietrza monitorowany jest […]

2 lata temu

Sprawdzajmy jakość powietrza

Zwracamy coraz bardziej uwagę na to, czym oddychamy. Sprawdzamy czystość powietrza zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym i robimy to wtedy nawet wielokrotnie podczas dnia. Wiedząc, że […]

2 lata temu

Bądź świadomy czym oddychasz.

Coraz częściej zwracamy uwagę na jakość powietrza, którym oddychamy.Wiemy więcej o szkodliwości zanieczyszczeń, chcemy monitorować nie tylko obecność pyłu PM10, PM2,5 ale także zwracamy uwagę […]

2 lata temu

Czym jest technologia Pureti

Pureti to technologia fotokatalizy, która po aktywacji pod wpływem działania promieniowania UV lub promieni słonecznych rozpoczyna proces chemiczny, który wykorzystuje tlen (O2) i wilgoć z […]

2 lata temu

Stan powietrza w Polsce

Polska zajmuje, trzecie miejsce w zanieczyszczeniu powietrza na świecie. To skutek energetyki opartej na węglu, wadliwe technologie spalania i brak skutecznych instalacji oczyszczających. Nadmierne zanieczyszczenie […]

2 lata temu

Jakość powietrza w Polsce w 2019 roku

Główny Inspektor Ochrony Środowiska na podstawie rocznych ocen jakości powietrza wykonanych przez Państwowy Monitoring Środowiska GIOŚ wykonuje zbiorczą ocenę jakości powietrza. Zanieczyszczenia objęte roczną oceną […]

2 lata temu