Korzyści

Gdzie technologia FS-ACT znajduje zastosowanie?

ICon Pro Air Healer to idealne rozwiązanie do wielu zastosowań i dużych powierzchni, nawet do 500m2*

Kluby fitness, siłownie, sale sportowe

Wyzwania i problemy związane z jakością powietrza wewnątrz:

 • Duża liczba klientów w stosunkowo małych salach.
 • Wysokie poziomy zanieczyszczenia mikrobiologicznego – ćwiczący wydychają duże ilości powietrza, pot rozkładany jest przez bakterie.
 • Wysokie poziomy LZO (stosowane są duże ilości środków czyszczących, sanityzujących).
 • Typowe, nieprzyjemne zapachy klubów fitness, sal sportowych.

Korzyści ze stosowania ICon Pro:

 • Szybka eliminacja groźnych zanieczyszczeń mikrobiologicznych z powietrza
 • Szybka neutralizacja szkodliwych LZO z powietrza.
 • Zdrowe powietrze w zdrowym ciele.
 • Komfort i bezpieczeństwo dla ćwiczących i personelu.
 • Redukcja uciążliwych zapachów.
 • Wyższy standard = większe zyski.
 • Jeden z wyróżników na konkurencyjnym rynku.

Przestrzenie biurowe, open space

Wyzwania i problemy związane z jakością powietrza wewnątrz:

 • Długi czas przebywania pracowników w zamkniętej przestrzeni.
 • Ludzie generują i przenoszą patogeny – ryzyko zakażeń mikrobiologicznych.
 • Duże ilości stosowanych środków czyszczących, często „odświeżaczy powietrza” – wysoki poziom LZO.
 • Urządzenia biurowe generujące szkodliwe LZO, pyły – duża ilość nagromadzonych zanieczyszczeń.
 • Wysoka absencja chorobowa.
 • Niska produktywność jako efekt słabej jakości powietrza.

Korzyści ze stosowania ICon Pro:

 • Czyste powietrze – większe zadowolenie pracowników.
 • Wyższa wydajność i produktywność.
 • Mniejsza absencja chorobowa.
 • Większa atrakcyjność obiektu jako miejsca pracy.
 • Czyste powietrze jako ważny parametr standardów Well&Healthy Building.
 • Redukcja nieprzyjemnych zapachów.
 • Jeden z wyróżników na konkurencyjnym rynku.

Szpitale, kliniki, przychodnie

Wyzwania i problemy związane z jakością powietrza wewnątrz:

 • Duża koncentracja pacjentów na często małych powierzchniach poczekalni.
 • Pacjenci są często źródłem groźnych patogenów – wysokie zanieczyszczenie mikrobiologiczne, ryzyko zakażeń.
 • Stosowane są duże ilości środków czyszczących, dezynfekujących, generujących wysokie stężenia niebezpiecznych LZO.
 • Niebezpieczne środowisko pracy dla personelu.

Korzyści ze stosowania ICon Pro:

 • Zmniejszone ryzyko zakażeń mikrobiologicznych – większe bezpieczeństwo pacjentów i personelu.
 • Redukcja szkodliwych LZO – bezpieczniejsze środowisko pracy.
 • Ludzie chorzy, pacjenci nie będą narażeni na dodatkowe ryzyko.
 • Mniejsza absencja chorobowa personelu.
 • Większy komfort pracy, większe zadowolenie personelu.
 • Wyższy standard = większe zyski.

Placówki edukacyjne – szkoły, uczelnie, przedszkola

Wyzwania i problemy związane z jakością powietrza wewnątrz:

 • Młode osoby przebywające w zamkniętych pomieszczeniach przez wiele godzin – wnoszące i przenoszące ogromne ilości zanieczyszczeń i patogenów – wysokie ryzyko ekspozycji na groźne i szkodliwe zanieczyszczenia.
 • Niższy poziom świadomości higienicznej u młodzieży podnosi ryzyko wyższych poziomów zanieczyszczeń.
 • Wysokie poziomy zanieczyszczeń obniżają zdolności poznawcze, kreatywność – utrudniony proces edukacji.
 • Powszechnie stosowane środki chemiczne generują niebezpieczne poziomy LZO.
 • Większość szkół to starsze budynki, z systemami wentylacji o niskiej wydajności – stwarza to dodatkowe ryzyko.

Korzyści ze stosowania ICon Pro:

 • Czyste i zdrowe powietrze to mniej zakażeń i infekcji dróg oddechowych – dzięki temu mniejsza jest absencja chorobowa uczniów.
 • Mniej alergenów w powietrzu – mniej reakcji alergo pochodnych u uczniów.
 • Niskie poziomy LZO to wyższa zdolność koncentracji, wyższa zdolność poznawcza, większa kreatywność – przełoży się to na lepsze wyniki nauczania.
 • Czyste powietrze to bezpieczniejsze i bardziej komfortowe miejsce pracy dla kadry naukowej
 • Czyste powietrze to większy komfort psychiczny dla rodziców, którzy bardziej doceniają poziom opieki zapewnianej przez placówkę.
 • Czyste powietrze to wejście w erę edukacji XXI wieku.

Hotele, restauracje, ośrodki wypoczynkowe

Wyzwania i problemy związane z jakością powietrza wewnątrz:

 • Długi czas przebywania ludzi w jednym miejscu – goście przenoszą znaczne ilości zanieczyszczeń i patogenów – rośnie ryzyko związane z oddychaniem niezdrowym powietrzem.
 • Stosowanie dużych ilości środków czyszczących, chemii w kuchniach, opary z kuchni – wszystko to znacznie zwiększa stężenia niebezpiecznych zanieczyszczeń w powietrzu.
 • Częste używanie technologii „odświeżania powietrza” znacząco pogarsza jakość powietrza wewnątrz – do poziomów niebezpiecznych.
 • Ryzyko zakażeń mikrobiologicznych w obiektach, gdzie ludzie przebywają dłużej, znacząco rośnie.

Korzyści ze stosowania ICon Pro:

 • Czyste powietrze wewnątrz jest i będzie magnesem dla nowych gości i klientów. Ogromna przewaga konkurencyjna.
 • Większy komfort przełoży się na większa zadowolenie klientów.
 • Restauracja Healthy Air jako wyróżnik konkurencyjny.
 • Redukcja ryzyka zarażeń mikrobiologicznych.
 • Większy komfort pracy i bezpieczeństwo dla personelu.
 • Powietrze bez uciążliwych zapachów to mocny argument w marketingu szeptanym.
 • Zdrowe powietrze to znaczący parametr standardów Well&Healthy.

* Wielkość powierzchni, na której działa ICon Pro zależy od układu pomieszczenia, wysokości, a przede wszystkim od poziomu zanieczyszczeń. W przypadku wysokiego stężenia zanieczyszczeń, max. powierzchnia będzie mniejsza niż 500m2 lub należało będzie stosować więcej niż jedno urządzenie.