Blog

Normy jakości powietrza

Normy jakości powietrza

SO2 – dwutlenek siarki

Bezbarwny gaz o ostrym, gryzącym zapachu, silnie drażniący drogi oddechowe

Normy:
Polska: 350 μg/m3 (1h)
WHO: 350 μg/m3 (1h)

C6H6 – benzen

Płonie kopcącym płomieniem, Jest toksyczny, a także rakotwórczy, wykazuje działanie narkotyczne.

Normy:
Polska: 5 μg/m3 (1 rok)
WHO: 5 μg/m3 (1 rok)

PM10 – pył zawieszony

Składa się z mieszaniny cząstek organicznych i nieorganicznych o średnicy mniejszej niż 10 mikrometra (=<10 μm)

Normy:
Polska: 50 μg/m3 (24 godziny)
WHO: 50 μg/m3 (24 godziny)

O3 – ozon

Ozon – szkodliwy gaz powstający w pobliżu i na obszarach miejskich oraz w warunkach dużego nasłonecznienia i wysokiej temperatury. Jego obecność związana jest z dużą ilością zanieczyszczeń spalinami samochodowymi.

Normy:
Polska: 120 μg/m3 (8 godzin)
WHO: 120 μg/m3 (8 godzin)

NO2 – dwutlenek azotu

Brunatny silnie toksyczny gaz o ostrym zapachu powstający emitowany głównie przez samochody.

Normy:
Polska: 200 μg/m3 (1 godzina)
WHO: 200 μg/m3 (1 godzina)

PM2,5 – pył zawieszony

składa się z mieszaniny cząstek organicznych i nieorganicznych o średnicy mniejszej niż 10 mikrometra (=<2,5 μm). Może docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi.

Normy:
Polska: 25 μg/m3 (1 rok)
WHO: 10 μg/m3 (1 rok)

CO – tlenek węgla

Jest silnie toksyczny i zabójczy, wywołuje ogólne osłabienie, uczucie duszności, bóle i zawroty głowy. Zmniejsza skuteczność krwi do transportu tlenu do komórek. Źródłem są erupcje wulkanów i pożary lasów, ale też przemysł (w którym paliwem jest węgiel, ropa), niska emisja i samochody

Normy:
Polska: 10.000 μg/m3 (8 godzin)
WHO: 10.000 μg/m3 (8 godzin)