Blog

Budynek, który może oczyszczać powietrze

Budynek, który może oczyszczać powietrze

Problem zanieczyszczenia powietrza coraz głębiej trafia do świadomości społecznej. Coraz więcej pojawia się rozwiązań dla poprawy jego stanu.


Innowacyjna technologia Pureti wykorzystując dwutlenek tytanu umożliwia oczyszczania powietrza z obecnych w nim szkodliwych gazów NOx pod wpływem działania promieni słonecznych

W Nowym Jorku znajduje się luksusowy budynek, z fasadą która wykorzystując tę technologię do oczyszczania powietrza.

foto: 570broome.com

Przeliczając powierzchnię ściany , zdolność do rozkładania szkodliwych gazów jest porównywalna z obecnością około 500 drzew.